Privacybeleid Personal MoVe²

Personal MoVe² is zich bewust van jouw vertrouwen. Het is de verantwoordelijkheid van Personal MoVe² om jouw privacy te beschermen.
In dit privacybeleid lees je hoe Personal MoVe² omgaat met jouw gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Personal MoVe². Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Personal MoVe², geef je aan het privacy beleid te accepteren.

De persoonsgegeven worden verwerkt door:

Monique Verweij, eigenaresse Personal MoVe²
Watergraafsmeerstraat 26
2131DC  Hoofddorp
0627190053
info@personalmove2.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Als je gebruikmaakt van mijn diensten, verstrek je jouw persoonsgegevens zodat ik mijn diensten kan verlenen. Dit kan tijdens een gesprek, via de website, e-mail, telefonisch of op een andere manier. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens in het kader van het coachtraject verkrijg van derden.

Personal MoVe² verwerkt de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
Geboortedatum en –plaats;
Geslacht;
Werkervaring;
Competenties en interessegebieden;
Gespreksverslagen;
Inhoud van communicatie;
Gezondheid;
Godsdienst of levensovertuiging;
Afkomst;
Seksuele leven of voorkeur;
IP-adres.

Personal MoVe² verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Onderhouden van contact;
Bieden van een persoonlijk coachtraject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Voor het cliëntenbestand;
Administratieve handelingen, zoals planning;
Verbeteren van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren die we sluiten voor jouw coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Daarnaast verwerkt Personal MoVe² persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

Verbeteren van diensten;
Beschermen van financiële belangen;
Beveiligen en beheren van systemen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt door diensten van Google Drive en Analytics. Google is EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, en houdt zich aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ze bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van jouw gegevens

Personal MoVe² neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Personal MoVe² gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het is mogelijk om jouw persoonsgegevens in te zien. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om je privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek. Als blijkt dat er onjuistheden zijn, kun je verzoeken om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen of kun je bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: info@personalmove2.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2020.

Plan ons eerste gesprek!

Vul hier snel je gegevens in, dan plannen we een kennismakingsgesprek